News Detail

KPJ Bandar Maharani Specialist Hospital Menjadi Panel Hospital My CuepacsCare


BERITA BAIK ! Kini warga Penjawat Awam sekitar Bandar Maharani boleh mendapatkan rawatan di KPJ Bandar Maharani Specialist Hospital dengan menggunakan kad CuepacsCare. Penggunaan kad CuepacsCare perlu mengikut terma dan syarat serta Sijil Takaful Program Takaful Penghospitalan & Pembedahan CuepacsCare.

CuepacsCare merupakan perlindungan Penghospitalan & Pembedahan yang dilengkapi dengan pelbagai manfaat dan bil perubatan semasa kecemasan tidak lagi menjadi beban kepada warga Penjawat Awam. Penjawat Awam hanya perlu menyerahkan kad CuepacsCare untuk kemasukan mudah ke panel hospital swasta.